Welkom by Agter die Magalies

Hierdie is 'n poging om B.K. de Beer se historiese werk "Agter die Magalies" beskikbaar te stel in elektroniese formaat.


Wie sal belangstel in die boek?

Inwoners van Brits en omgewing, met 'n belangstelling in die geskiedenis mag die boek interessant vind. Diegene wat afstammelinge is van die ou families wat op Brits en die omliggende plase gewoon het, mag dit nuttig vind om familie bande op te spoor, of net te lees wat hulle voorsate se wedervaringe was.

Wanneer was die boek gepubliseer?

Die oorspronklike boek is deur Postma Publikasies in Desember 1975 gepubliseer met 'n ISBN van 0-620-01934-4.

Is die boek nog in hardeband formaat beskikbaar?

Daar is geen fisiese boeke meer beskikbaar van die skrywer se familie of boekwinkels nie. Versamelaars stel van tyd tot tyd eksemplare vry op vendusie webblaaie en dit is moontlik om nog 'n ou kopie in die hande te kry as die bod op jou toegeslaan word.

Waar kan 'n elektroniese eksemplaar van die boek bekom word?

Ons is tans besig met die proeflees van die elektroniese manuskrip. Indien u bereid is om te help deur 'n hoofstuk of twee te proeflees sal dit baie hoog op prys gestel word. Kontak my asseblief op my email by \n jaco@agterdiemagalies.co.za This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ons beplan om dit binnekort op die Camelthorn Books web beskikbaar te stel in ebook formaat.

Ons hoop u geniet dit om mee-gevoer te word, terwyl u terugblaai in die geskiedenis. Stelselmatig word daar is 'n baie kort oorsig van die hoogtepunte in elke hoofstuk geskryf. Mettertyd sal ons 'n effe langer oorsig skryf, wat meer besonderhede sal bevat. Ons hoop dit sal voldoende wees om te kan besluit of die boek die moeite werd is vir u of nie.

Hierdie paar woorde is destyds ter inleiding geskryf deur Robert van Tonder:

Dit is 'n leemte in ons volkslewe dat skrywers nie die eietydse te boek stel nie. Die tyd neem interessante figure so ongemerk onder ons weg en jare daarna val dit ons by dat belangrike gebeurtenisse saam met hulle vergeet geraak het. Ons het min Gustav Prellers opgelewer. Manne wat moeite gedoen het om die geskiedenis uit die mond van hulle wat dit belewe het op te teken. Die besondere trefkrag van die Voortrekkermense reeks is selde in ons geskiedskrywing oortref omdat Preller dit opgeteken het uit die mond van Voortrekkers self.

B.K. de Beer lewer met sy "Agter Die Magalies" 'n werk van dergelike slag. Hy het meer as dertig jaar aan hierdie monumentale werk gewy en terselfdertyd aan Brits en sy kontrei 'n diens van onbetaalbare waarde gelewer. Sonder twyfel is daar min of geen dorpe en distrikte in Suid-Afrika wat oor so 'n volledige eie geskiedenis beskik as Brits en sy omgewing nie! En dis opgeteken grootliks uit die mond van mense wat die gebeure belewe het. Dit het ontsaglike moeite geverg om van geduld en volharding nie eens te praat nie.

Die skryfstyl en verteltrant is eie aan 'n geslag wat nou aan die verdwyn is en reeds grootliks verdwyn het. Dank aan B.K. de Beer wat ook hierin 'n kleinood bewaar het waarvoor hy die dank van sy kontrei verdien.